بانک محصولات و خدمات سیستم بانکی

Bank Products and Services Banking System

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   توسعه ای
:  
دکترا
مدیریت
مدیریت اجرایی - مدیریت بازار یابی
:   12 ماه
:   1397/12/17

امروزه در عرصه رقابت و رقابت پذیری جهانی ، بکارگیری تجربیات موفق سازمانها نقشی سازنده  در کلان نگری و مطلوبیت مدیریت ایفـا می نماید ، سازمانها بجای بکارگیری فرایند زمان بر ایــجاد دانش ، بیشتر بر استفاده از تجربیات موفق سازمانـــها راغب می باشد . وضعیت اقتصادی  ، رقابت را به شدت افزایش داده است.این روزها کمتر کسب و کاری را می­توان دید که بدون رقیب باشد. این شرایط در فضای تجارت امروز ایجاب می­کند که همواره فعالیت رقبا، محصولات و خدمات آنها و حتی نحوه عملکرد آنها در حوزه بازاریابی و تبلیغات و رازیرنظرداشت.

فرآیند سیستمی بیان میکند ، هر چیزی که اضافه به محصول عرضه و موجب تفکیک محصول از محصولات رقبا می شود خدمت به مشتریان محسوب می گردد.واژه ارزش افزوده در بازاریابی نشان دهنده موارد اضافه شده به محصول است که ارزش آن محصول را برای مشتریان بالاتر می برد. همچنین استفاده از یک فرآیند سیستمی میتواند نحوه عملکرد رقبا را در موضوعات مختلف مورد بررسی و از نتایج حاصل بالاترین بهره برداری رابرای پیشرفت سازمان  با استفاده از الگو برداری و ترازیابی در بهنگام سازی سازمان بنابراین هر مجموعه سرمایه گذاری برای آنکه بتواند در میدان رقابت دوام بیاورد باید سیگنال­های حرکتی بازار را که توسط رقبا انجام می­شود را شناسایی و وضعیت رقیب را رصد کند.ایجاد بانک محصول ، نقطه شروع الگوبرداری در این طرح خواهد بود که برای روشن شدن مسیر حرکت ،پاسخ به چند سوال ضروری به نظر میرسد.

·   چه نوع محصول و خدمتی در حوزه پول و بانک ارائه می­شود؟

·   محصول و خدمت ارائه شده توسط بنگاه های مالی در صنعت بانکی از چه تنوعی برخوردار است؟

·   محصول و خدمت  به چه روشی به مشتری (موجود و بالقوه ) عرضه و از چه فرایند تبلیغی استفاده میشود؟  

·   آمیخته های بازاریابی  چطور بررسی ، تحلیل و به مشتری در قالب محصول و خدمت ارائه میشوند ؟

·   تضامین و اطمینان دهی به مشتری  در تبدیل به مشتری وفادار چیست؟

سیستم بانکی به عنوان محور فعالیت های اقتصادی  وحرکت رو به جلو واصلاح پذیری را متصور است.با توجه به پویایی سیستم بانکی  در این عرصه و شاغل بودن نیروهای جوان در آن ، نیاز به ارائه محصول وخدمات جدید را حس نموده تا بتواند نیازهای فعلی و آتی مشتریان را برآورده کند. لذا در این مسیرتدوین برنامه ، تعیین اهداف و جمع آوری داده و اطلاعات رقبا در حوزه مورد نظر و پردازش و ارزیابی درست از آن توسط تیم الگوبردار و رصد کننده بازار که بر اساس استراتژیهای داخلی سازمان ، ضروری است.

ضرورت:

 

v     توسعه مشتریان موسسه

v     بهبود فرآیندها و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت خدمات در راستای کاهش ریسک های کسب و کار موسسه  

v     توسعه چابک محصولات و خدمات

هدف :

v     مدیریت جریان دانش در راستای شناسایی میزان موفقیت محصولات و خدمات بانکی و الگو برداری از موفقیت ها.

v     افزایش پویایی سازمان  و افزایش کیفیت محصولات و خدمات موسسه.

v     ایجاد ابزاری بسیار ساده با اطلاعات کامل برای توسعه محصولات رقابتی و منطبق با نیاز مشتری .

-      استفاده از توان و پتانسیل داخلی

-      افزایش انگیزش نیروهای خلاق  با ایجاد نظام تشویقی

-      ایجاد ساختار سازمان یافته بانک محصول

-      افزایش سرعت ایجاد بانک محصول

-      قابلیت نظارت بر صحت اطلاعات وارد شده

-      بروز رسانی بانک محصول توسط تیم برون سازمانی

- استفاده از توان و پتانسیل کارکنان سیستم ترجیها رشته MBA

- کوتاه بودن جمع آوری اطلاعات سرعت تکمیل اطلاعات

- سهولت در آموزش و نظارت مطابق بانیازسنجی آموزشی

- سهولت در پایش و سنجش صحت اطلاعات

- صرفه جویی در هزینه ­های طرح و نظام تقدیر و تشکر

به روز رسانی اطلاعات ماهانه توسط تیم داخلی هر سه ماه

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی