ارائه راهکارهای عبور از رکود اقتصادی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی

Providing solutions to the economic downturn by using data mining algorithms

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
:   4 ماه
:   1397/08/05

با توجه به اوضاع اقتصادی و عبور از رکود اقتصادی کارفرمایان و صاحبان اصناف به فکر جذب مشتری بیشتر و همچنین نگه داشتن مشتری های خود می باشند. در این راستا ایده های سنتی و نوین به کمک این اقشار شتافته و با استفاده از متدولوژی های خود باعث جذب مشتری و یا نگه داشتن مشتری سابق می شوند. از بین ایده های موجود یکی از مهمترین و پرکاربردیترین ایده ها می توان به داده کاوی اشاره کرد. در این ایده صاحبان اصناف و کارفرمایان با تحلیل اطلاعات مشتریان، به نیازهای مشتریان دست یافته و سپس بنا بر آن نیازها به مشتریان خدماتی ارائه می دهند. یکی از روش های سنتی مشتری مداری نیز همین مطلب را دنبال می کرده است. اما نکات مهم و دشواری که در مسیر به دست آوردن اطلاعات کلیدی به همراه مشخصات مشتریان وجود دارد منجر به دشواری این ایده شده است و همچنین تجزیه و تحلیل مناسب اطلاعات نیز کار را بسیار دشوار کرده است. از این رو در این پژوهش روشهای کارآمدی جهت رفع این مشکلات ارائه می شود که می تواند تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان را به صورت بهینه انجام دهد. ایده ای که در این پژوهش ارائه می شود دارای یک هوش مصنوعی می باشد که دانش این ماشین برگرفته از علوم اقتصاد و کامپیوتر می باشد.

ارائه یک روش جدید جهت کسب اطلاعات مشتریان شامل اطلاعات شخصی و مایحتاج اصناف در کنار تجزیه و تحلیل این اطلاعات جهت جذب مشتری و مشتری مداری

با توجه به اینکه اصناف و کارگاه های صنعتی دارای رقبای زیادی می باشند، مسئله مشتری مداری و جذب مشتری یک نکته کلیدی در بقای کسب و کار می باشد. از این رو ایده مورد نظر در این پژوهش می تواند به کمک بقای بازاریان کمک شایانی نماید.

1- جذب اطلاعات کلیدی مشتری از راه های گوناگون بدون اینکه مشتری از هدف صاحب صنف مطلع شود.

2- تجزیه و تحلیل بهینه اطلاعات کسب شده جهت تثبیت بقای بازار و جذب مشتری

3- ارائه راهکارهای فنی جهت ارتقای مشتری مداری

 

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی