ایجاد الگوریتمی جهت انجام مقایسه بین عملکرد (سیستم حسابداری)و بودجه (نرم افزار بودجه) به صورت مکانیزه

تاریخ پایان: 1397/05/31

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین