بررسی و مطالعه طرح جامع و یکپارچه سیستم اسکادای هوشمند خطوط (1تا 4)قطار شهری مشهد.

تاریخ پایان: 1398/06/02

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها