تهیه نقشه تخلیه اضطراری محلات (شناسایی نقاط امن در سطح شهرمشهد در هنگام وقوع زلزله و در زمان بحران)

تاریخ پایان: 1398/06/26

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها