یال

تازه‌ترین پیشنهادیه‌ها

طراحی باغ موزه خوشنویسی با رویکرد زمینه گرایی در قزوین
رضا کرمی 1398/01/27
 

طراحی باغ موزه خوشنویسی ب ...

در سراسر دنیا موزه ها بخش عمده ای از برنامه ریزی های شهری را با هدف ارتقاء سطح فرهنگي جامعه به خوداختصاص مي دهند. موزه ها به عنوان فضاهای فرهنگي فضاهایي هستند که بیشتر با هویت فرهنگي انسان درارتباط بوده و در حوزه طراحي معماری نیز از این حیث حائز اهمیت مي باشند .(رحیمی،حسینی:1388)امروزه در کشورهای در حال توسعه با وجود رشد سریع فن آوری در زمینه ارتباطات ،تبادلات فرهنگي نیز رشدچشمگیری یافته است . (رحیمی،حسینی:1388) این حرکت شتابزده در جوامعي که دارای زیرساخت های اصیل و هویت فرهنگي مي باشند باعث تداخلات فرهنگي شده است که ضمن تخریب فرهنگ بومي ، بي هویتي فرهنگي را برای نسل جوان به ارمغان آورده است ایران ، به عنوان کشوری در حال توسعه و با زیرساخت های قوی ، فرهنگ بومي و سنتي در حوزه ملي و مذهبي نیز از این تاثیرپذیری شتابان در حوزه فرهنگ مستثني نبوده است . (رحیمی،حسینی:1388) با بررسي آمارهای مرتبط با مقولات فرهنگي در کشور مشاهده مي شود علیرغم پشتوانه باارزش فرهنگ وفضاهای مرتبط با آن، متاسفانه سرانه فضاهای فرهنگي به نسبت جمعیت جوان در کشور محدود مي باشد . (رحیمی،حسینی:1388)از طرف دیگر ناکارآمدی فضاهای فرهنگي موجود در جذب جوانان موجب کاهش تاثیرگذاری فعالیت و رخدادهای فرهنگي و هنری شده است . (رحیمی،حسینی:1388)شهر قزوین با قدمتي دیرین در شهرنشیني و وجود اندیشمندان و هنرمندان در حوزه های مختلف از دیرباز مهد فرهنگ و هنر ایران زمین به شمار مي آمده است . (ایمانی:1387)تحولات اخیر درحوزه ارتباطات و تداخلات هدایت نشده فرهنگ غیر بومي با فرهنگ بومي در شهر قزوین باعث بروز آسیب های اجتماعي متعددی به خصوص در نسل جوان شده است ، به طوریکه آمارها حاکي از رشد فرایند بزهکاری و رخدادهای مقایر با فرهنگ اصیل ایراني و اسلامي در این شهرکهن دارد ، رفتارهایي که به عنوان بزه و رفتار نابهنجار در بین جوانان شهر قزوین شناخته شده عبارتند از جرم و جنایت ، مزاحمت های روزانه ، نابهنجاریها در رانندگي و در نتیجه افزایش ترافیک و تصادفات ، سلب آسایش و آرامش برای جامعه محلي، درگیریهای خیاباني و خانوادگي ، اعتیاد ، الکلیسم و فساد و فحشا ،کاهش پایبندی به نظم اجتماعي و رعایت حقوق شهروندی و به طور کلي کاهش امنیت و رفاه اجتماعي ) گزارش سالانه نیروی انتظامي1393 (ایمانی:1387) موزه ها به عنوان فضایي فرهنگي در جوامع امروزی دیگر یک فضای ساده سرگرمي ساز نیست .(میرمقتدایی:1383) تجربه درکشورهای پیشرفته نشان از این حقیقت دارد که نادیده گرفتن تاثیر کارکردهای اجتماعي موزه امری غیرعاقلانه است ، چرا که امروزه موزه ها زمینه ساز تحولات بزرگ اجتماعي و فرهنگي، اقتصادی و حتي سیاسي در شهرها به شمار مي آیند . (میرمقتدایی:1383)خوشنویسي از هنرهای بومي شهر قزوین و عاملي هویت دهنده به جریان های فرهنگي این شهر به شمار مي آید . (میرمقتدایی:1383)انتخاب شهر قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسي ایران ، برگزاری دوسالانه خوشنویسي ، حضورنام آوران درحوزه خط و خوشنویسي در دوره های متعدد تاریخي موید این مهم مي باشد . (میرمقتدایی:1383)لذا موزه خوشنویسي در شهر قزوین مي تواند نقش بسزایي را در پر کردن خلاء فرهنگي موجود و واجد کارکرد اجتماعي وسیع در شهر به خصوص در حوزه جوانان قرار گیرد .از طرف دیگر مطابق با سرشماری سال 1391 حدود 11 درصد از جمعیت شهر قزوین راجوانان تشکیل مي دهند . (میرمقتدایی:1383)این آمار نشان مي دهد که پرداختن به اوقات فراغت و سعي در ایجاد فضاهای کافي ، مناسب و جذاب که بتوانند ضمن پوشش اوقات فراغت جوانان ،زمینه رشد فرهنگي و تعاملات سالم اجتماعي آنان را فراهم نمایند ، بسیار ضروری مي باشد . (میرمقتدایی:1383)در این پژوهش ضمن مطالعه پتانسیل های فرهنگي موجود در شهر قزوین با تاکید بر هنر خوشنویسي به عنوان عامل هویت دهنده و نیز مولفه زمینه گرایی کالبدی ، زمینه گرایی هدف اصلی درطراحي موزه خوشنویسي متمرکز شده است . (میرمقتدایی:1383)
جزئیات
عوامل تاثير گذار بر استفاده كشاورزان از منابع انرزي زيستي در مناطق روستايي شهرستان دامغان
ساناز معبودی 1397/12/21
 

عوامل تاثير گذار بر استفا ...

امروزه، انرژی نقش محوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و زیست­ محیطی کشورهاي مختلف دارد که اين موضوع، مسأله تأمین انرژی را به عنوان يکي از نگرانی‌های اصلی دولت‌ها مطرح نموده و اهميت پذیرش اجتماعی آن را به منزله یک عامل تعیین‌کننده برای توسعه آن برجسته کرده است (Hashemzadeh, 2000). در واقع، توليد و مصرف انرژي در جهان امروز يک مسأله بسيار پيچيده به شمار مي­رود که نيازمند ارتباط و هماهنگي سياست­ هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي به منظور تأمين نيازهاي انرژي است (Komendantova et al., 2017). از سوي ديگر، توسعه پايدار مستلزم تأمين منابع انرژي است که در بلندمدت پايدار و از نظر مالي معقول و در دسترس باشد و بتواند نيازهاي اساسي انسان همچون غذا و سلامت، کشاورزي، آموزش و پرورش، اطلاعات و ساير خدمات زيرساختي که ارتباط مستقيم با شاخص رشد انساني دارند را بدون ايجاد تأثيرات اجتماعي منفي برطرف نمايد (Sopian et al., 2011). اين در حالي است که در سه دهه گذشته، مصرف منابع طبيعي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به شدت افزايش يافته که اين موضوع موجب کاهش ذخاير انرژي فسيلي و در نتيجه افزايش توليد دي­ اکسيد­کربن و به طور غيرمستقيم افزايش درجه حرارت در سطح زمين و گرمايش جهاني شده است (Feng, 2012). در چنين شرايطي و با در نظر گرفتن نگرانی‌های فزاینده در مورد تغییرات آب‌وهوايي، کشورها در تلاش برای کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی با جایگزین کردن آنها با منابع انرژی پاک‌تر از جمله انرژی­هاي زیستی هستند که تجدیدپذیر، پایدار، مقرون‌به‌صرفه و در دسترس هستند (Kang et al., 2018). به طور ساده، انرژی­ های تجدیدپذیر به آن دسته از منابع انرژی اشاره دارد که از طریق فرایندها و سازوکارهای طبيعي به طور پیوسته تجدید شده و در دسترس انسان قرار می­گیرند. به طور کلي، انرژی­ های تجدیدپذیر آن دسته از منابع انرژی غیرفسیلی هستند که از مشخصه­ هايي مانند قابلیت استخراج و بهره برداری مستمر و قابل تجدید، در دسترس بودن و سازگاری با محیط­زیست برخوردار هستند (رازقی وهمکاران، 1391). از اصلي­ ترين مزاياي استفاده از انرژي­هاي تجديدپذير مي­توان به افزايش امنيت عرضه انرژي، كاهش ميزان گرمايش جهاني، تحريك رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، افزايش ميزان درآمد سرانه، افزايش عدالت­اجتماعي و حفظ محيط­زيست اشاره كرد (بهمن­يار،1390). بهره­برداري ازاين انرژي­ ها همچنين باعث افزايش دسترسي به منابع انرژي پايدار و مطمئن براي مناطق روستايي و كمتر توسعه­يافته مي­شوند (بريماني، 1394). انرژي­ هاي تجديدپذير شامل انواع گوناگوني از انرژي­ ها شامل انرژي خورشید، باد، آب، زمین گرما، زیست توده و امواج دریا واقیانوس­ ها مي­شوند (محمدی و صبوری، 1397). در اين ميان زيست­ توده به عنوان يکي از منابع اصلي انرژي­ هاي تجديدپذير يا بر پايه کربن بوده و از مواد زيستي موجودات زنده و بقاياي آنها بدست مي­آيد و يا اينکه از مخلوط مولکول­ هاي آلي شامل هيدروژن، اکسيژن و نيتروژن توليد مي­شود (بهادري­فر، 1397). به طور کلي، حوزه­ های تولید انرژی زیستی شامل مواد خام متنوعی از جمله ضایعات جنگل، محصولات کشاورزی انرژی­زا، پسماند­های کشاورزی و پسماند­های جامد و زباله­ ها می­باشد (Thornley et al, 2009). نتايج مطالعات مختلف حاکي از آن است که انرژی زیستی یک گزینة مهم برای کاهش تقاضای اجتماعی برای سوخت­های فسیلی است که مزایای زیادی از جمله تامین انرژی در آینده، افزایش ذخایر کربن خاک، ایجاد منبع درآمد اضافی برای بخش­ کشاورزی، تولید سایر خدمات اکوسیستمی مانند زیستگاه حیات وحش، صرفه­ جویی در هزینه ­های واردات نفت و بسیاری منافع اجتماعی و اقتصادی برای جوامع روستایی دارد (Ackom et al., 2013; Awasthi et al., 2017). به هر حال، با توجه به تنوع انرژی­های تجدیدپذیر و ماهیت آنها، این منابع از زمینه­ های کاربرد بسیار گسترده­ای در حوزه­ های مختلف برخوردار هستند که در این بين، یکی از مهمترین زیربخش­های اقتصادی که داراي پتانسیل و ظرفیت مساعد فراوانی برای توسعه و بهره­ گیری از انرژی­های تجدیدپذیر است، بخش کشاورزی و روستایی می­باشد (رازقی و همکاران، 1391). اهمیت این موضوع، با در نظر گرفتن اینکه امروزه بخش کشاورزی و روستایی به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب برای آنها، به میزان زیادی وابسته به منابع انرژي است، دوچندان می­شود (رازقی و همکاران، 1392).
جزئیات
اثرگذاری ابعاد کیفیت خدمات بانکی بر رضایت مشتریان شعب بانک توسعه تعاون
محمود زمانی 1397/12/17
 

اثرگذاری ابعاد کیفیت خدما ...

تلاش و کوشش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای مهارت‌های مدیریت عملکرد صورت گرفته، نشان دهنده‌ی آن است که در حال حاضر رضایتمندی، حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمان یکی از مهم ترین عوامل در تعیین موفقیت آن به شمار می‌آید [5].کیفیت کالا رضایت مشتری را تعیین می‌کند [1]؛ اما مدیریت کیفیت خدمات بسیار دشوارتر از مدیریت کیفیت کالاست. مهمترین انتظارات مردم از خدمات عبارت است از : سهولت، سرعت، صحت، دقت، صراحت، صداقت، هدایت و حمایت، حرمت، حراست و امانت [13]. پژوهش‌ها نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست برای جلب رضایتمندی مشتریان، به همه آنها به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا، گروه‌های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخ گویی به بازاریابی تا حد زیادی با یکدیگر تفاوت داشته و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سود دهی، حتی در دراز مدت نیز نیستند [2]. در این خصوص گزارش بعضی بانک‌ها بیان می‌کند؛ بالغ بر 45% مشتریان آنها زیان آورند؛ بنابراین، باید بتوانند در تغییر رویه‌ها و سیاست‌های بازاریابی خود گام‌های بزرگی را بردارند. در غیر این صورت با وجود قدمت و تجربه ای که دارند در آینده جایگاه مناسبی در بازار مالی نخواهند داشت [13]. در این راستا با توجه به این که بیشتر شاخص‌های مؤثر در جلب مشتریان بانک‌ها اولاً هزینه زا بوده و در ثانی به دلیل محدودیت‌های قانونی موجود در استفاده از آنها به صورت مشابه ارائه می‌شوند، به نظر می‌رسد بتوان از طریق بالا بردن سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان کلیدی به عنوان شاخص کم هزینه تر و قابل کنترل تر، مدیریت بانک را در اجرای برنامه‌ای مؤثر به منظور کسب مزیت رقابتی با کمترین هزینه ممکن یاری داد. باتوجه به اهمیتی که رضایت و نگهداری مشتریان برای بانک توسعه تعاون دارد، این پژوهش به بررسی رابطه کیفیت خدمات با رضایت و نگهداری مشتریان این بانک می‌پردازد.
جزئیات
تعیین ارزش غذائی برگ نخل خرما و مقدار مصرف آن در تغذیه دام سنگین و سبک
حسین پیری 1397/11/30
 

تعیین ارزش غذائی برگ نخل ...

کمبود منابع خوراک دام از مهمترین عوامل محدود کننده دامپروری کشور بخصوص در مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان که در اقلیمی گرم و خشک واقع و بشدت با محدودیت منابع آبی جهت کشت علوفه و سایر محصولات با ضریب آب بری بالا جهت تولید خوراک دام مواجه می باشد. یکی از منابعی که می تواند برای تغذیه دام از آن استفاده شود برگ درخت خرما است که سالیانه حدود 200 هزار تن از 10 میلیون اصله نخل بدست می آید و در حال حاضر استفاده چندانی از آن نمی شود. بنابراین به منظور تامین بخشی از خوراک دام و رضایت مندی پرورش دهندگان، گوسفند، بز، گاو شیری و گوساله پرواری با تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ خرمای فرآوری شده با پرتوی بیم ‌الکترون و آنزیم فیبرولایتیک انجام داد. بدین منظور برگ خرما از 3 نخلستان در شهرستان ایرانشهر، سرباز ونیکشهر به صورت تصادفی جمع‌آوری میگردد. تیمارها در سه سطح پرتوتابی صفر، 150 و 300 کیلوگری و سه سطح آنزیم صفر، 5/1 و 3 گرم در کیلوگرم ماده خشک بودند. ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک (DM)، ماده آلی (OM)، پروتئین خام (CP)، دیواره سلولی (NDF)، و دیواره سلولی بدون همی‌سلولز (ADF)، به روش استاندارد، گوارش‌پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم به روش تولید گاز (in vitro) و تجزیه‌پذیری ماده خشک نیز به روش کیسه‌های نایلونی (in situ)اندازه‌گیری می گردد.
جزئیات

سازمان‌ها!

شما می‌توانید با نام‌نویسی در «ساعت»، پژوهشگران مورد نیاز خود را یافته و پژوهش‌های خود را با کیفیت بالاتری انجام دهید.

پژوهشگران!

شما می‌توانید توانمندی‌های پژوهشی خود را در «ساعت» بیان نموده و پژوهش‌های مورد نیاز کشور را یافته و انجام دهید.

درباره سامانه


مسئولیت محتوا

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است که نیازها و حمایت‌های سازمان‌ها را از پژوهش به آگاهی پژوهشگران می‌رساند و با معرفی پژوهشگران به سازمان‌ها نیز، همکاری‌های میان آن‌ها را ساده می‌سازد.
  • مسئولیت درستی و اعتبار محتوا و اطلاعات ارائه‌شده از سوی درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌توانند محتوا و اطلاعاتی را در این سامانه بارگذاری کنند، بر عهده ایشان است و ایرانداک هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد؛
  • ایرانداک تعهدی در برابر انجام وعده‌های ارائه‌شده از سوی درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش در این سامانه ندارد؛
  • فرایند عقد قرارداد یا هرگونه توافق میان درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش در قلمرو این سامانه نیست و مسئولیت هرگونه قرارداد یا توافق بر عهده طرف‌های آن است؛
بیشتر
سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است میان درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش کشور که افزایش بهره‌وری ملی را با شبکه‌سازی میان نیازها و پژوهش‌ها پی‌می‌گیرد. این سامانه در گام نخست، پیوند میان پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمان‌ها دنبال می‌کند. این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایت‌ها) و عرضة پژوهش (توانمندی‌ها و نیاز به حمایت) پشتیبانی می‌شود. سازمان‌ها می‌توانند در این سامانه، درخواست‌ها و حمایت‌های خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، تأمین منابع مالی، خدمات مشاوره، تأمین تجهیزات و سخت‌افزار، تأمین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد. از سوی دیگر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند توانمندی‌ها و گرایش‌های پژوهشی خود را به همراه حمایت‌هایی که برای پی‌گیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان‌ها برسانند.   ( بیشتر )
دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند با نام‌نویسی در ساعت، اطلاعات پژوهشی خود را به آگاهی سازمان‌ها برسانند و افزون بر جست‌وجو در پژوهش‌های درخواست شده از سوی آنها و آشنایی با حمایت‌های موجود درحوزه علاقه‌مندی‌های ‌خود، توانمندی‌ها و علاقه‌مندی‌های خود را نیز به آگاهی سازمان‌های گوناگون برسانند. این سامانه شما را در یافتن حامیان مناسب برای پژوهش، یاری و امکان تعامل شما را با سازمان‌های گوناگون فراهم می‌کند. دریافت فایل راهنمای نام نویسی ویژه پژوهشگران
سازمان‌های گوناگون می‌توانند با نام‌نویسی در ساعت، نیازهای پژوهشی و حمایت‌های خود را از پژوهش‌ها به آگاهی پژوهشگران برسانند. سازمان‌ها افزون بر جست‌وجوی پژوهشگران گوناگون در ساعت، می‌توانند با پژوهشگرانی که سامانه به آنها معرفی می‌کند یا پژوهشگرانی که تقاضای همکاری با سازمان را دارند، آشنا شوند. سازمان‌ها با کاربست امکانات این سامانه می‌توانند به ارزیابی اولیه متقاضیان هر پژوهش بپردازند و با آنها تعامل داشته باشند. دریافت فایل راهنمای نام نویسی ویژه سازمانها