یال

تازه‌ترین تقاضاهای پژوهش

تازه‌ترین پیشنهادیه‌ها

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو با رویکرد معماری پایدار
شیما نویدمقدم 1396/11/02
 

نمایندگی جمهوری اسلامی ای ...

مدرنیزه شدن جهان و تاثیرات آن بر زندگی انسان و به تبع آن تغییرات در محیط و زندگی انسان تبدیل به امری غیرقابل اجتناب شده است. اين تغييرات از محيط طبيعي تا ابعاد زندگي فردي واجتماعي را در بر گرفته است. گسترش محصولات صنعتي، استفاده از امكانات زندگي الكترونيكي و ... هر چند باعث پیدایش امکانات فراوان و دسترسی آسان به آن ها شده است, ولي مشكلاتي نيز به بار آورده است. استفاده بي رويه از منابع زمين، آلودگي محيط زيست, تغييرات اقليمي و ... باعث پدید آمدن معضلات عدیدی شده اند كه در حال حاضر بحث روز دنیا مي باشند . در پاسخ به اين معضل سازمان ملل متحد در شاخه هاي مختلف فعاليت هاي گسترده اي را پوشش مي دهد. معماران در مواجه شدن با این معضلات جهاني ديدگاهي نو تحت عنوان "معماري پايدار" را براي همگام شدن با طبيعت و حفظ منابع آن براي آيندگان در قالب توسعه اجتماعي و اقتصادي بنيان گزارده اند.اين رساله پژوهشي است بر چگونگي طراحي فضا يي براي فعاليت دفتر سازمان ملل تحت عنوان " نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو با رویکرد معماری پایدار" در غالب فضايي براي حمايت ازحقوق بشر, حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین توسعه روابط دوستانه میان ملل میباشد.
جزئیات
تلفیق فرایند الکتروکینتیک و موانع واکنش‌دهنده نفوذپذیر (PRB) در حذف همزمان نیترات و سولفات از آب‌های زیرزمینی
مریم السادات رکن الدینی 1396/11/02
 

تلفیق فرایند الکتروکینتیک ...

آب زیرزمینی یکی از جزیی‌ترین بخش‌هاي توزیع آب در محیط زیست را شامل می‌شود اما نقش بسیار پررنگی در زندگی انسان‌ها دارد. آلودگی‌هاي آب و خاك یکی از اصلی‌ترین منابع شیوع بیماري‌های مختلف به حساب می‌آیند، بنابراین توجه به آنها اهمیت فراوانی دارد. روش‌هاي مختلفی نظیر پمپاژ و تصفیه، شستشو با آب تحت فشار در محل، پخش کردن هوا در محل، پاکسازي به روش بیولوژیکی، تضعیف طبیعی پایش شده و موانع نفوذپذیر واکنش‌پذیر جهت پاکسازي آب‌هاي زیرزمینی وجود دارد. موانع نفوذپذیر واکنش دهنده (PRB) یکی از جدیدترین روش‌هاي پاکسازي آب‌هاي زیرزمینی می‌باشند که در مقایسه با روش‌هاي دیگر پاکسازي مزیت‌هاي فراوانی دارد. این روش توانایی تصفیه‌ي فلزات سنگین، حلال‌هاي کلردار، مواد رادیواکتیو، و دیگر آلاینده‌ها مانند نیترات و سولفات را دارند.
جزئیات
تأثیر محلول¬پاشی برگی نانو¬سیلیس بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار، رقم رباب
فاطمه شاکری 1396/10/27
 

تأثیر محلول¬پاشی برگی نان ...

انار با نام علمی Punica granatum Lبه خانواده punicaceaeتعلق دارد كه رقم هاي زيادي از آن در ايران كشت و كار مي­شود. سیلیسیم یکی از عناصر غذایی مفید برای اکثر گیاهان محسوب می شود که در مقیاس اتمی یا مولکولی اثر بخشی آن افزایش می یابد. اين پژوهش به منظور بررسي برخي از خصوصيات مرفوفیزیولوژی ، آناتومیکی و بیوشیمیایی در طی مراحل مختلف تکوین انار، در قالـب طـرح بلوک کامل تصادفي با 3تكرار و 5 غلظت نانوسیلیس (شاهد،2 ،5/1 ،1 ،5/0 میلی مولار) انجام شد. صفات مورد بررسی شامل وزن میوه، وزن آریل، ضخامت پوست، سفتی میوه، درصد رطوبت پوست، درصد پوست، تعداد گل، درصد تشگیل میوه، بررسی ترکیبات فنولی و تاننی، ویتامینc با با استفاده از دستگاه­های HPLC و اسپکتوفتومتری سنجش عناصر (کلسیم، سدیم، پتاسیم، آهن) به روش تیتراسیون و فلیم فتومتری انجام گرفت و بررسی تغییرات پوست میوه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره انجام شد.نتایج نشان دهنده­ی تاثیر نانوسیلیس برکاهش وزن میوه ،وزن تر و خشک پوست، رطوبت پوست و افزایش سفتی میوه بود. در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد، ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻي نانوسیلیس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺖ .سیلیس در محدوده غلظت مشخصی بر گل­انگیزي و تولید میوه ، عناصر ، ترکیبات فنولی و ویتامینc موثر بود. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی نگاره نشان داد که سیلیس موجب کاهش تعداد و عمق ترک­ها بر پوست میوه انار شده و میزان موم روی کوتیکول افزایش یافت . همچنین در برش عرضی تصاویر حاکی از تاثیر نانوسیلیس بر انسجام یافتگی پوست میوه انار بود. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ، ﻏﻠﻈﺖ5/0 ﻣﯿﻠﯽﻣﻮﻻر نانو ﺳﯿﻠﯿس ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ میوه انار ﺑﻮده و باعث افزایش تولید و کیفیت محصول شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت مرفوفیزیولوژی و آناتومی و بیوشیمیایی در طی مراحل مختلف تکوین انار ﺑﻮد.
جزئیات
بررسي تاثير استفاده از تجارت الکترونیکی بر عملکرد مالي با نقش ميانجي نو آوري در شرکت های كوچك و متوسط (مطالعه موردی: شرکت نیوساد)
زهرا اكبرپور تخسمي 1396/10/27
 

بررسي تاثير استفاده از تج ...

تجارت الكترونيك به عنوان يكي از مهمترين جنبه هاي نوآوري در انجام فرايندهاي كسب و كار، توسط سازمان ها و شركت هاي زيادي در سطح جهان به كار گرفته مي شود. شركت هاي كوچك و متوسط به عنوان بخش عمده اقتصادي هر كشوري، نقش اساسي در بهبود ارتقاء شاخص اقتصادي دارند و به همين دليل اتخاذ روش ها و ابزارهاي نوآورانه و نوين انجام فرآيندها و امور كسب و كار مانند تجارت الكترونيكي نقش مهمي در موفقيت اين گونه سازمان ها خواهند داشت. در تحقيق پيش رو، تلاش بر اين است تا با بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر عملكرد مالي شركت شامل هزينه هاي عملياتي فروش و بازگشت سرمايه و داراي ، نقش نوآوري سازماني به عنوان رابط ميانجي اين دو شاخص مورد تحقيق قرار گيرد. به اين منظور مدل زير پيشنهاد مي گردد.
جزئیات

سازمان‌ها!

شما می‌توانید با نام‌نویسی در «ساعت»، پژوهشگران مورد نیاز خود را یافته و پژوهش‌های خود را با کیفیت بالاتری انجام دهید.

پژوهشگران!

شما می‌توانید توانمندی‌های پژوهشی خود را در «ساعت» بیان نموده و پژوهش‌های مورد نیاز کشور را یافته و انجام دهید.

درباره سامانه


مسئولیت محتوا

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است که نیازها و حمایت‌های سازمان‌ها را از پژوهش به آگاهی پژوهشگران می‌رساند و با معرفی پژوهشگران به سازمان‌ها نیز، همکاری‌های میان آن‌ها را ساده می‌سازد.
  • مسئولیت درستی و اعتبار محتوا و اطلاعات ارائه‌شده از سوی درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌توانند محتوا و اطلاعاتی را در این سامانه بارگذاری کنند، بر عهده ایشان است و ایرانداک هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد؛
  • ایرانداک تعهدی در برابر انجام وعده‌های ارائه‌شده از سوی درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش در این سامانه ندارد؛
  • فرایند عقد قرارداد یا هرگونه توافق میان درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش در قلمرو این سامانه نیست و مسئولیت هرگونه قرارداد یا توافق بر عهده طرف‌های آن است؛
بیشتر
سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) پیوندگاهی است میان درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش کشور که افزایش بهره‌وری ملی را با شبکه‌سازی میان نیازها و پژوهش‌ها پی‌می‌گیرد. این سامانه در گام نخست، پیوند میان پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمان‌ها دنبال می‌کند. این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایت‌ها) و عرضة پژوهش (توانمندی‌ها و نیاز به حمایت) پشتیبانی می‌شود. سازمان‌ها می‌توانند در این سامانه، درخواست‌ها و حمایت‌های خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، تأمین منابع مالی، خدمات مشاوره، تأمین تجهیزات و سخت‌افزار، تأمین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد. از سوی دیگر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند توانمندی‌ها و گرایش‌های پژوهشی خود را به همراه حمایت‌هایی که برای پی‌گیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان‌ها برسانند.   ( بیشتر )
دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند با نام‌نویسی در ساعت، اطلاعات پژوهشی خود را به آگاهی سازمان‌ها برسانند و افزون بر جست‌وجو در پژوهش‌های درخواست شده از سوی آنها و آشنایی با حمایت‌های موجود درحوزه علاقه‌مندی‌های ‌خود، توانمندی‌ها و علاقه‌مندی‌های خود را نیز به آگاهی سازمان‌های گوناگون برسانند. این سامانه شما را در یافتن حامیان مناسب برای پژوهش، یاری و امکان تعامل شما را با سازمان‌های گوناگون فراهم می‌کند. دریافت فایل راهنمای نام نویسی ویژه پژوهشگران
سازمان‌های گوناگون می‌توانند با نام‌نویسی در ساعت، نیازهای پژوهشی و حمایت‌های خود را از پژوهش‌ها به آگاهی پژوهشگران برسانند. سازمان‌ها افزون بر جست‌وجوی پژوهشگران گوناگون در ساعت، می‌توانند با پژوهشگرانی که سامانه به آنها معرفی می‌کند یا پژوهشگرانی که تقاضای همکاری با سازمان را دارند، آشنا شوند. سازمان‌ها با کاربست امکانات این سامانه می‌توانند به ارزیابی اولیه متقاضیان هر پژوهش بپردازند و با آنها تعامل داشته باشند. دریافت فایل راهنمای نام نویسی ویژه سازمانها