سوپرمارکت بانکی موسسه اعتباری کوثر

Kosar Credit Institute Banking Supermarket

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   توسعه ای
:  
دکترا
مدیریت
مدیریت اجرایی - مدیریت بازار یابی
:   24 ماه
:   1398/12/17

افزایش همراستایی و یکپارچگی بین مدل های کسب و کار منجر به تغییر قابل توجه شکل بازار در هزاره سوم شده است. تغییر رفتار و مدل های بوجود آمدن کسب و کارهای نوظهور و نوین، ورود طبقه اجتماعی متوسط در راس عرصۀ اقتصادی، سرعت افسارگسیخته تغییر فناوری و محکومیت صنایع قدیمی به پوست اندازی، اکنون فرصتی را در اختیار عرصه رقابت گذاشته است تا با مدل سازی نوین در صنعت بانکداری که جزء صنایع پیشران کشوری و از ملزومات اقتصاد مدرن هستند فضا را برای رقابت و متنوع سازی محصولات جایگزین و ورود تازه واردها به نظام بانکی آماده کند.

سوپرمارکت بانکی  یک مدل مالی مشتری‌مدار برای دسترسی به خدمات مالی و بانکی میباشد.هدف این مدل مالی در قالب شرکت‌های مالی و بازاریابی، پیاده‌سازی و ارائه انواع خدمات مالی و قابلیت دسترسی برای کسب آنهاست.

اخیراً برخی از بانکها برای فروش خدمات متنوع مالی زیر یک سقف تلاش هایی کرده اند. این بانکها باجه هایی را برای ارائه خدمات مالی در شعب خود در نظر گرفته اند. با این حال بازار پول ایران شاهد چند تجربه عملیاتی گسترده در راستای برداشتن مرزهای بازار پول و بازار سرمایه بوده است. این تجربیات بسیار نزدیک به مدل جدید سوپرمارکتهای مالی ویانکی در دنیاست. زیرا هیچ ادغام و تملکی انجام نمی گیرد و با تکیه بر بسترهای فناوری لازم، خدمات بنگاه های مالی مختلف در پیشخوان بانکها ارائه میشود و بانکها از کارمزد خدمات در سطح واسطه گری مالی برخوردار خواهند شد.

در طی سالیان اخیر،  برخی از بانکهای کشور برای فروش خدمات متنوع مالی و بانکی زیر یک سقف تلاش هایی کرده اند.برخی از بانکها باجه هایی را برای ارائه خدمات بورس یا بیمه در شعب خود در نظر گرفته اند. با این حال بازار پول ایران شاهد چند تجربه عملیاتی گسترده در راستای برداشتن مرزهای بازار پول و بازار سرمایه بوده است.

v     افزایش بهروری فضای فیزیکی و نیروی انسانی شعب

v     جذب مشتریان جدید و  حفظ وفاداری مشتریان موجود جامعه هدف

v     افزایش درآمد حاصل از فروش بیشتر به مشتریان فعلی و افزایش سهم از کیف پول مشتری

v     افزایش هزینه جابجایی مشتری و به تبع آن کاهش احتمال پیوستن به رقبا

v     ارتقای سطوح درآمدی و سود آوری 

v     شناسایی فرصت و ظرفیت های توسعه خدمت و ترکیب محصولات جامعه هدف ارائه طرح های توسعه ای 

v     افزایش ضریب نفوذ در جامعه هدف ، شرکت های نوپا و دانش بنیان 

v     ارتقای کیفیت و کارایی محصولات ، خدمات و فرآیند ها

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی