ارزیابی تاثیرات اجتماعی وزیست محیطی طرحهای ابی-پیشنهاد شرکت اب منطقه ای همدان

Assessment of social and environmental impacts of water projects of Hamedan Regional Water Company

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   بنیادی
:  
دکترا
مهندسی عمران
مهندسی عمران - مهندسی آب
:   9 ماه
:   1398/02/01

ارزیابی تاثیرات اجتماعی وزیست محیطی طرح های ابی 1-مروری بر مشکلات کلی وجهانی -ومطالعه وارئه تازه ترین ا تفاقات علمی و پیشنهادهای نواورانه          2-مشکلاتی  زیست محیطی که در ایران در چند سال اخیر بعلت کاهش منابع اب رخ داده مخصوصا برای استان همدان به صورت زیر قابل مطالعه وارائه راه حل می باشد                              تصفییه فاضلاب خاستری وفاضلابهای صنعتی تاحد مصرف زراعی بعلت اشراف علمی وتحقیقاتی محقق                            استفاده ازتجربه دوساله همکاریهای علمی وتحقیقاتی واستقرارچندسامانه اختراعی مدیریت وتصفیه پساب  واخذ نتایج خوبی در تصفیه زیر نظر  ازمایشگاه اب و فاضلاب محیط زیست ودر پایان انالیز درخواست کرفرما وانجام مطالعات ومحاحسبات  نقشد و راه حل ارائه می شود

اسیبهای زیست محیطی که در کشوربعلت عدم ویا تاخیر در اجرای پروزههای ملی رخ داده وتاثیر ان بر منطقه واستان همدان   ارائه راه حل ونحوه جبران از طر ف محقق  بالابردن مشارکت مردم وجبران کاش اعتبارات مدیریت منابع اب است                                                                                                                                                                  دومین مسئله بررسی مشکلات ازیست محیطی ناشی از نواقص  فنی یا محیطی پروزههای انجام شده کا در حال انجام

با کاهش منابع ابی وخشک سالیهای پی د رپی وضرورت تامین منابع جدید وکاهش هزینهای عمرانی که بعلت فقدان تخصیص واعتبار عمرانی رخ داده می طلبد که فورا کوتاهترین مسیرهارابرای کاهش اثار مخرب ان که مهمتر از همه مشکلات زیست محیطی است ارائه دهیم انشاالله

شناسایی وعلت مشکلات پیش امده    ارئه راه حل علمی    وراه حل فنی برای حل موضوع وکاربرد نو اوری وخلاقیت برای حل مسئله

اینجانب حمید توکلی با ده سال سابقه پزوهشی امادگی کامل خود را برای انجام پروزه تقاضا محور شرکت اب منطقه ای استان همدان اعلام میکنم

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی