طراحی مدل توسعه قابلیت های انسانی مدیران سازمانهای محلی(مورد مطالعه شهرداری شهر تهران)

Designing a model for human capability development among organizations local Managers (Case Study of Tehran Municipality)

 • جزئیات
 • خلاصه پژوهش
 • تعریف مسئله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف
 • توضیحات تکمیلی
 • حمایت‌های موردنیاز
 • فایل‌های پیوست
 • پیام‌ها
 • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
دکترای حرفه‌ای (Ph.D)
مدیریت
مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
:   12 ماه
:   1398/06/31

 

 

 

اهمیت نقش مدیران بعنوان سرمایه انسانی در رشد و توسعه سازمانها، وزن و جایگاهی كه باید در این گذار به آن داده شود از موضوعات برجسته در ادبیات مدیریت می باشد، امروزه درجه اهمیت و وسعت تاثیرگذاری مدیران به عنوان یکی از ارزشمندترین‌ سرمایه ها به عنوان عامل اصلی تولید و ایجادکننده مزیت رقابتی پایدار در سازمان کاملا مشهود میباشد، با توجه به اینکه  فاصله زیاد و شکاف عمیق میان کارکرد بالفعل مدیران و توان بالقوه آنها در سازمان‌های محلی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه که انجام گرفته احساس میشود، برنامه‌ریزی جامع‌ و منسجم برای توسعه قابلیت های انسانی به موازات دیگر برنامه‌ریزی های سازمان ضروری‌ میباشد. از این رو با بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه های اکتشافی عمیق، نیمه استاندارد یا نیمه ساختاریافته با افراد متخصص و خبره، این پژوهش بدنبال طراحی مدل توسعه قابلیت های فردی مدیران با هدف استفاده بهینه از توان بالقوه منابع انسانی سازمانهای محلی میباشد.

 

در دنیای پرشتاب و سرشار از تغییردنیای امروز،آنچه که کارآمدی سازمانها را تضمین نموده است،برخورداری از منابع انسانی توانمند با قابلیت های انسانی توسعه یافته،خصوصا در سطوح مدیریتی‌ میباشد، چالشی که امروزه سازمانهای محلی و در راس آنها شهرداری شهر تهران با آن مواجه هستند، حفظ و استفاده بهینه از این منابع در سطح مدیران میانی می‌باشد.اما در عمل از سازمانی با قریب به 60 هزار کارمند در سطح شهر یک رویه مشخص و علمی در فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته دیده نمیشود، و منفعل بودن مدیران میانی باعث تغییر نوع اداره شهر با تغییر مدیریت کلان میشود و این موضوع ناشی از آن است که مدیران میانی توان و گاها اجازه استفاده از قابلیت های خود راندارند و صرفا به ابزاری برای تحقق خواستهای مدیریت بالاتر ودر راس آن شهردار تبدیل شده اند، به منظور کاهش این چالش‌ها و کمبودها و ارتقای عملکرد در سازمانهای محلی کشور این پژوهش سعی دارد با ارائه تعاریفی از قابلیت های انسانی و بررسی مدلهای موجود در این زمینه، مدلی­کاربردی و بومی‌سازی شده برای توسعه قابلیت های انسانی مدیران شهرداری تهران طراحی و معرفی­ نماید.

 

 

هدف اصلی

 

 • طراحی و تدوین الگوی توسعه قابلیت های مدیران سازمانهای محلی

   

  اهداف فرعی

   

 • شناسایی مولفه های مدل توسعه قابليتهاي انساني مدیران سازمانهای محلی

 • شناسایی ابعاد مدل توسعه قابليتهاي انساني مدیران سازمانهای محلی

 

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی