بررسی تاثيرات فناوری کارخانه های هوشمند در بهبود اتوماسيون صنعتی

Investigating the Effects of Smart Factory Technologies on Improving Industrial Automation

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
:   6 ماه
:   1398/10/01

تمایل به پیشرفت و رونق بازار آن هم به صورت رقابتی منجر به ایجاد تغییر در صنعت تولید شده است. خط­ های تولید باید خود را با تولیدات قابل تنظیمی که باید به سرعت نیز تولید شوند، وفق دهند. این امر با ایجاد صنعتی نسل چهارم امکان­پذیر شده است. کارخانه­ ی هوشمند اشاره به فوق­ شبکه­ ی متصل مبتنی بر سیستم تولید یکپارچه دارد. این امر نیازمند آن است که تمامی اطلاعات تسهیلات تولید، آن هم به صورت برخط به کمک اینترنت را دریافت نموده تا بتواند به صورت خودکار به تغییر روش­های تولید پرداخته و مواد خام جهت تولید را تغییر داده و سیستم تولیدی پویای بهینه ­ی نهایی را پیاده ­سازی نماید. شناسایی و توجه به سه کلید اصلی یکپارچگی، (سیستم تولیدی یکپارچه، یکپارچگی چرخه­ ی تولید و یکپارچگی زنجیره ­های درونی کارخانه) نکته­ ای کلیدی جهت ایجاد فوق ارتباطی موفق با کارخانه­ ی هوشمند خواهد بود. در این مقاله تاثیرات فناوری کارخانه های هوشمند در بهبود اتوماسیون صنعتی بررسی می گردد.

بهبود بهره برداری اتوماسیون صنعتی به کمک فناوری کارخانه هوشمند که هم موجب افزایش تنوع محصولات میگرد و هم افزایش کیفیت.

با توجه به تنوع طلبی مصرف کننده میبایست صنایع تولیدی بتوانند در زمان کوتاه و کم هزینه تر خود را با نیاز بازار منطبق کنند که برای به ثمر رساندن این هدف از فناوری کارانه هوشمند کمک میگیریم.

·     معرفی فناوری کارخانه هوشمند

·     بررسی تاثير کارخانه هوشمند در اتوماسيون صنعتی

·     تاثير کارخانه هوشمند در افزايش بهره وری و توليد

·     معرفی نمونه های عملی اجرا شده کارخانه هوشمند

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی