آینده پژوهی فناوری اطلاعات و خدمات فضای مجازی ایران

Future Studies of Information Technology and Cyberspace Services of Iran

 • جزئیات
 • خلاصه پژوهش
 • تعریف مسئله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف
 • توضیحات تکمیلی
 • حمایت‌های موردنیاز
 • فایل‌های پیوست
 • پیام‌ها
 • حامیان پیشنهادیه
:   بنیادی
:  
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - مدیریت سیستم های اطلاعات
:   6 ماه
:   1398/09/30

با توجه به رشد روزافزون فناوری های نوین درجهان و به طبع ایران،تحقیق حاضر با هدف مطالعه و رصد تغییرات آینده ی خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است.به همین منظور ابتدا با روش های مطالعاتی وکتابخانه ای روندهای مؤثر در آینده ی خدمات فضای مجازی وفناوری اطلاعات شناسایی گردیدند که عبارتند از: 1)تغییرات فرهنگی واجتماعی در به کارگیری اینترنت 2)گسترش سواد الکترونیکی 3)رشد زیرساخت های فناوری وابزارهای نوین اطلاعاتی 4)سهولت ودر دسترس بودن وکاربرد پذیری خدمات فضای مجازی 5)تشکیل بانکهای اطلاعاتی 6)هزینه ی نسبتاً کم خدمات فضای مجازی

سپس از طریق روشهای  سناریو و دلفی و تجزیه وتحلیل اطلاعات  آینده ی مطلوب خدمات فضای مجازی در آینده ی ایران بررسی گردید  

سرعت تغییرات آنچنان سرسام‌آور است که دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی با آن‌ها کنار آمد. «اگر با تغییرات همگام نشوید، زیر چرخ عظیم تغییر خرد خواهید شد». امّا آیا امکانی برای آگاهی یافتن از آینده برای ما وجود دارد؟ قطعاً در مورد آینده هیچ چیز یقینی وجود ندارد و این از اصول آغازین آینده‌شناسی است. اما اصل دیگری هم وجود دارد که: انسان می‌تواند در سرنوشت آینده تأثیرگذار باشد. در این میانه دانشی زاده می‌شود که کوشش می‌کند با پیش‌بینی عوامل اثرگذار در تغییرات آینده به صورتی دوگانه، هم مهار تغییرات را در دست گیرد و هم جامعه را برای این تغییرات آماده کند. آینده پژوهی فراتر از پیش‌بینی است و ادعای پیش‌گویی هم ندارد. آینده‌پژوهی هنر شکل دادن به آینده‌است، به آن شکل که آینده را می‌خواهیم. کسانی که این دانش را در دست دارند هم‌اکنون هم به آینده جهان به دلخواه خواستهی خود، شکل می‌دهند. می‌توان کشورها و جوامعی را دید که نتوانستند خود را با تحوّلات سازگار کنند و از این جهت از هم فروپاشیدند. شناخت آینده از حیاتی‌ترین علوم مورد نیاز هر انسانی است.[1]

 به‌منظور جلوگیری از فقر اطلاعاتی و فقر ارتباطی و در راستای پیشرفت و توسعه صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات کشور همگام با جامعه جهانی می‌بایست برنامه‌ای بلند مدت برای رفع موانع و مشکلات و تسهیل فرایندهای تولید، صادرات و واردات مرتبط با صنعت فاوای کشور جهت تحقق جامعه دانش‌محور و اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شود که موضوعاتی اساسی را دربر بگیرد که به تعدادی از این موضوعات اشاره می‌شود[2]:

1.      تنظیم قوانین و مقررات مورد نیاز برای رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات و کاربری‌های گوناگون آن

 1. حذف قوانین و مقررات زائد که از رشد و توسعه این صنعت جلوگیری می‌کند
 2. حذف دستگاههای موازی و متولی دولتی در صنعت فاوا به‌ منظور حذف تصمیم‌گیریهای متعدد و چابک‌سازی دولت در این بخش
 3. آموزش نیروی انسانی متخصص و توانمند جهت اجرای برنامه‌های تدوین‌ شده

توسعه زیرساخت‌ها، ارتباطات و تجهیزات موردنیاز جهت افزایش میزان دسترسی جامعه به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات

اندیشیدن دربارهی آینده برای کارها و اقدامات کنونی انسان امری ضروری است بنابراین آینده امری است که مردم می‌توانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی کرده و شکل دهند وقتی بدانیم در آینده چه رخدادها و پیشرفتهایی در عرصه فناوری اطلاعات و فضای مجازی صورت میگیرد می توان با هم راستا شدن به موقع و همراه کردن خود موجب رونق و رفاه بیشتر هموطنان خود در ایران شویم.

افزایش سطح آگاهی تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و مدیران در خصوص تأثیر، اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و همچنین تولید، تجارت، اشتغال و فقرزدایی در سالهای آینده از یک‌سو و تأثیر منفی عدم مشارکت در روند گسترش جهانی فناوری اطلاعات وارتباطات بر رشد و توسعه کشور از سوی دیگر می‌تواند مهمترین گام بر اجرای دقیق برنامه‌ریزی توسعه‌ای این بخش باشد.

کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات به‌ عنوان موتور قدرتمند برای ایجاد تحرک در بخش تجارت و اقتصاد به مفهوم درمان فوری نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نیست ولی استفاده گسترده از این فناوری، بخشهای تولیدی را قادر می‌سازد تا به نحو کارآمدتری فعالیت نمایند. همچنین توجه به این مطلب ضروری است که تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات ، موجب کاهش منابع سایر بخش‌ها نخواهد شد، بلکه موجب می‌شود، کشورها با ابزار قدرتمندی برای دستیابی به هدف‌های میان ‌مدت و بلند مدت توسعه‌ای تجهیز شود

کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات به‌ عنوان موتور قدرتمند برای ایجاد تحرک در بخش تجارت و اقتصاد به مفهوم درمان فوری نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نیست ولی استفاده گسترده از این فناوری، بخشهای تولیدی را قادر می‌سازد تا به نحو کارآمدتری فعالیت نمایند. همچنین توجه به این مطلب ضروری است که تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات ، موجب کاهش منابع سایر بخش‌ها نخواهد شد، بلکه موجب می‌شود، کشورها با ابزار قدرتمندی برای دستیابی به هدف‌های میان ‌مدت و بلند مدت توسعه‌ای تجهیز شود.

در مورد آینده پژوهی روشهای مختلفی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

1-دلفی 2-واکاوی روندها  3-سناریو پردازی 4-چشم‌انداز سازی ونقشه راه 5- مدل‌سازی و شبیه‌سازی 6 - ترکیبی از این روش‌ها

 • در این پایان نامه از روش ترکیبی سناریو پردازی و دلفی استفاده می کنیم ،روش دلفی که نوعی مشاوره شامل 2مرحله است،که مرحله اول شامل پخش پرسشنامه با هدف بررسی دیدگاه‌های اولیه از طیف بزرگی از کارشناسان یک حوزهی خاص می‌شود. پاسخ‌ها گردآوری و جهت نظرسنجی دوباره برای همه شرکت کنندگان در همه پرسی پس فرستاده می‌شود.
 • دیگر پرسشی که از شرکت کنندگان همه پرسی مطرح می‌شود، خودارزیابی آنهااز سطح صلاحیت خودبرای پاسخ به پرسش‌ها است.
 • دلفی روش خوبی برای بدست آوردن یک تصویر کلی از چیزهایی است که در یک زمینه خاص از علوم در حال رخ دادن است. ارسال دوباره پرسشنامه‌ها برای شرکت کنندگان نهایتاً باعث می‌شود که نوعی اجماع نظر در مورد پیش‌بینی آینده آن حوزه بدست آید.
 • درمورد روش سناریو پردازی هم با ایجاد فضایی از حالات ممکن است که در آن کارایی سیاست‌های اتخاذ شده در برابر چالش‌های موجود آینده در بوته آزمایش قرار می‌گیرند. سناریوها همچنین کمک می‌کنند که هم چالش‌ها و هم فرصت‌های بالقوه ولی غیرمنتظره شناسایی شوند. سناریوها باکشف چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو، در خدمت تدوین استراتژی‌ها قرارمی‌گیرند.سناریو پردازی کمک می‌کند تا بیندیشیم چگونه در شرایط محیطی متفاوت آینده، پیروزمندانه به هدایت امور بپردازیم.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی