رنگ آمیزی تصاویر سه بعدی آناگلیف

Coloring of Ana-Glyph 3D Images

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر - الگوریتم ومحاسبات
:   6 ماه
:   1396/03/31

تصاویر آناگلیف تصاویری هستند که قالب رنگ آمیزی آن ها به گونه ای است که دید بصری نامطلوبی ایجاد می کنند. ارائه روشی برای بهبود کیفیت تصاویر رنگی آناگلیف راه را در زمنیه صنعت سه بعدی سازی و حتی تلوزیون هولوگرامی (تلوزیون سه بعدی که اشیاء در آن قابل لمس هستند) باز می کند. از نظر تئوری رنگ آمیزی تصاویر آناگلیف در قالب RGB غیر ممکن است. لذا لازم است قالبی تعریف گردد تا بتواند ضمن ایجاد خطای دید برای کاربر عنصر رنگ را نیز به مجموعه اضافه کند.

رنگ آمیزی تصاویر سه بعدی آناگلیف به طریقی که حدالامکان یا عینک حذف گردد یا بهبود یابد و تصویری RGB داشته باشیم.

با توجه به پیشرفت صنعت اهمیت  آن از نظر دانش فنی قابل اغماض نیست.

سرمایه گذاری و درآمد زایی

ایجاد شرکتی داشن بنیان

این کار از نظر فنی بسیار کاری مشکلی است مگر با تغییر شیوه.

مالی

نیازمند حمایت مالی هستم.

برای اکسپت گرفتن و ارائه مقاله

منابع انسانی

نیازمند همکار ترجیحا از دوستان دوران دانشگاهی ام هستم.

نیازمند همکار هستم.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی