جرم شناسی اسلامی

Islamic criminology

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   توسعه ای
:  
دکترا
حقوق
حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی
:   10 ماه
:   1396/06/31

در این تحقیق باید گفت : بیش از اینکه یک پژوهش به صورت کلاسیک و معنای حرفه ای آن باشد حاوی یک علم نوین است که قرائت های جرم شناسانه را از دل دین استخراج می کند و در نوع خود باعث می شود یک علم جدید میان رشته ای متولد شود که مبتنی بر آموزه های اسلامی  و علمی کنونی است که می تواند در حوزه تحقیقات نظری و توسعه ای طبقه بندی شود.

درخصوص تعریف مسئله باید تصریح کرد که در این علم نوین به نوعی سعی شده است از دل دین مبتنی بر قرائت های امروزی حقوق کیفری و جرم شناسی به صورت نظری و کاربردی به مسئله جرم شناسی از دید اسلامی نگاهی حرفه ای صورت پذیرد که در صورت لزوم کلیات طرح اعم از تعریف ضرورت و جایگاه آن در بیانات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی به صورت مبسوط تبیین خواهد شد.

اینکه یکی از علوم میان رشته ای جدید متولد می شود که منبعث از آموزه های دینی و مبتنی و منطبق با قرائت های علوم نوین غربی است و در نوع خود یکی از کارکردهای آن نزدیکی حوزه و دانشگاه به هم خواهد بود اتفاقا یکی از اهداف ترسیمی طرح توجیهی و تفصیلی آن نیز همین مسئله است.

ترویج فرهنگ اسلامی و اینکه اسلام دینی برای تمامی زمان ها و مکان هاست و می توان هنوز علیرغم گذشت بیش از هزار و اندی از قدمت آن هنوز علوم نوین و روز را از دل آن استخراج کرد  و همین بهترین راه مقابله با علوم انسانی ترجمه ای غربی است.

طرح تفصیلی این علم نوین و نحوه استخراج آن ،کتاب آن توسط اینجانب در دست تالیف نهایی است که درصورت حمایت به صورت گسترده به چاپ خواهد رسید و در دسترس علاقمندان به این علم نوین قرار می گیرد و می تواند پنجره ای نوین در حوزه علوم انسانی و علوم اسلامی به عنوان یک علم میان رشته ای جدید باشد.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی