بررسی عقلانی بودن کارگزار شطرنج از نوع کوانتومی

An Invetigation on Quantum Chess agent to be Raional

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی
علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر - محاسبات علمی
:   12 ماه
:   1397/01/12

مطلاعات نشان می دهد علت عقلانی نبودن یک محیط کارگزار شطرنج در پیاده سازی با اتاماتای کوانتومی سه دسته ای آشکار نمیست. بررسی این که چرا یک کارگزار شطرنج با استفاده از اتاماتای کوانتومی سه دسته ای رفتاری عقلانی ندارد می توان به ارائه محیط بهتر از یک کارگزار پیاده سازی شده کمک کند. لذا مطالعه و تحلیل تا اینجا می توانسته یاری رساننده باشد ولی کمکی به حل مساله نکرده است. تحلیل های نشان می دهد یا به دلیل پیاده سازی نادرست یا به دلیل پیاده سازی های ناممکن محیط کارگزار بسیار ضعیف و غیر عقلانی عمل می کند حال آنکه کاربر توانست کارگزار "stockfish" با ریتینک 1350 را تنها یکبار شکست دهد این کارگزار نتوانسته است یک بار کاربر را شکست دهد. حال تفاوت مشخص می شود.

ارائه مشکلاتی که در روند پیاده سازی باعث عقلانیت نبودن کارگزار شطرنج شده است و ارائه راه کار در رفع آنها می تواند مفید باشد.

اهمیت مساله به عناون اولین کارگزار شطرنج شبیه سازی شده با اتاماتایی جدید از نوع کوانتومی می تواند به ایچاد محیطی تعاملی ملی در کارگزاری نو (تحت وب) -رایگان یا اقتصادی- برحسب نیاز مشخص گردد.

1. پیدا کردن باگهای موجود در پیاده سازی

2. ارائه راه کار در رفع باگها

برای مثال اصل برهم نهی در این کارگزار تا کنون غیر قابل پیاده سازی است و تعریف نشده است.

سورس کد های این کارگزار شطرنج در وب سایت edjlal.sellfile.ir موجود است.

راه کار: با بررسی کدهای برنامه مشخص گردید متد ReturnHeuristic از کلاس ThinkingChess به طرز غلطی پیاده سازی شده است و با اصلاح و حذف نظام جریمه و پاداش از بررسی های انجام شده شکل بازی به نظر عقلانی تر به نظر می رسد. فایل مربوطه با نام Refregitz2.zip کد اصلاح شده را نشان می دهد. نسخه ویرایش یافته جدید Refregitz3.zip است.

باگهای متعددی در تاریخ 1396/1/8 برطرف شد. نظام تغییر اولویت به منظور پیش بنی محاسبات در انجام عمل تفکر در کلاس ThinkingChess بسیار اشتباه داشت و تصحیح گردید؛ فایلهای مربوطه در Refregitz4.zip موجود است.

باگهای متعددی در تاریخ 1396/1/13 در کلاس  ThinkingChess برطرف گردید.

باگهای متعددی در تاریخ 1396/1/14 از جمله اولویتها و محلی کردن متغییرهای ایستایی که باعث collision می شدند و افزودن قابلیت پردازش موازی برطرف گردید.

مالی

نوشتن مقاله بین المللی و اکسپت گرفتن آن

با توجه به مشکل مالی برای اینجانب امکان نوشتن مقاله حتی داخلی و اکسپت گرفتن آن از کنفرانس ها و مجلات نیست.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی