اینترنت اشیا

Internet of Things

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر - الگوریتم ومحاسبات
:   18 ماه
:   1397/04/01

در خصوص کاربردهای اینترنت اشیا

استفاده و کاربرد های اینترنت اشیا در صنعت

بسیار زیاد است زیرا آینده ارتباطی بر رروی این بستر خواهد بود

تولید محصول

کاربردهای مهمی از نظر ساختار و جمع آوری داده در این خصوص وجود دارد

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی