رابطه توجه مستمر با هوش سیال و حافظه فعال در کودکان 9 تا 12 ساله شهر اصفهان

Sustained attention and its relationship to fluid intelligence and working memory in 9-12 years old children in isfahan

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   بنیادی
:  
کارشناسی ارشد
روان‌شناسی
روان‌شناسی - روان‌شناسی عمومی
:   6 ماه
:   1396/06/31

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین توجه مستمر با هوش سیال و حافظه فعال در کودکان رابطه ای وجود دارد؟

حافظه فعال سیستم شناختی است که در آن حافظه و توجه جهت ایجاد شناخت پیچیده با یکدیگر تعامل میکنند. ظرفیت حافظه فعال معیاری از تفاوتهای فردی در کارایی این سیستم است. توجه مستمر به طور کلی به عنوان توانایی برای حفظ توجه بر روی یک کار خاص بیش از یک مدت زمان طولانی توصیف می‌شود. تحقیقات کافی وجود دارد که نشان می‌دهد که هوش سیال و حافظه فعال ارتباط قابل‌ملاحظه‌ای هم در بزرگسالان و هم در کودکان دارند. پژوهش‌های تجربی بسیار کمتری وجود دارند که به رابطه بین توجه مستمر و هوش و همچنین رابطه بین توجه مستمر و حافظه فعال پرداخته باشند. با وجود بیش از یک قرن از تحقیقات تجربی و تعداد زیادی از مدل‌ها و نظریه‌ها، مسلم است که حافظه فعال قادر به توضیح مقدار قابل توجهی از تغییر در هوش سیال در کودکان و بزرگسالان است، ولی این مؤلفه تنها پیش‌بینی کننده هوش نیست.از آنجایی که تاکنون در زمینه رابطه این سه مؤلفه شناختی در کودکان تحقیقی صورت نگرفته است، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین توجه مستمر با هوش سیال و حافظه فعال در کودکان رابطه ای وجود دارد؟

با وجود بیش از یک قرن از تحقیقات تجربی و تعداد زیادی از مدل‌ها و نظریه‌ها، مسلم است که حافظه فعال قادر به توضیح مقدار قابل توجهی از تغییر در هوش سیال در کودکان و بزرگسالان است، ولی این مؤلفه تنها پیش‌بینی کننده هوش نیست. بسیاری از مکانیسم‌های پردازش اطلاعات دیگر که مطالعه شده‌اند نیز وجود دارد. نتایج در نمونه‌ای از بزرگسالان نشان می‌دهد که توجه مستمر، توانایی حفظ توجه بر روی یک کار خاص در طول یک دوره طولانی از زمان، به شدت با هوش سیال در ارتباط است. تحقیقات کمی در مورد این موضوع در دوران کودکی وجود دارد، اما اطلاعات موجود به نظر می‌رسد با نتایج حاصل از نمونه بزرگسالان همگرا باشد

هدف کلی:

تعیین رابطه توجه مستمر با هوش سیال و حافظه فعال در کودکان 9-12 سال شهر اصفهان 

اهداف جزئی :

1- تعیین رابطه توجه مستمر با هوش سیال در کودکان 9-12 سال شهر اصفهان.

2- تعیین  رابطه توجه مستمر با حافظه فعال در کودکان 9-12 سال شهر اصفهان.

3- تعیین رابطه هوش سیال و حافظه فعال در کودکان 9-12 سال شهر اصفهان.

 

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی