تعیین رابطه بین تشخیص افسردگی و اضطراب از طریق پرسشنامه های بک با روش نبض خوانی آیورودیک

Relationship between depression and anxity diagnosis by Beck Inventories and Ayurvedic Pulse Reading

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
روان‌شناسی
روان‌شناسی - روان‌شناسی عمومی
:   5 ماه
:   1396/07/05

با توجه به مشکلاتی که روش های تشخیص اختلالات روانی در حال حاضر دارند  که عموما از طریق پرسشنامه این تشخیص ها انجام می پذیرد ، روش نبض خوانی آیورودیک یک روش کهن و دقیق می باشد که قدرت جایگزینی را دارد .

تا چه حد روش نبض خوانی آیورودیک می تواند جایگزین روش تشخیص اختلالات افسردگی و اضطراب از طریق پرسشنامه های بک گردد ؟

تشخیص اختلالات روانی به ویژه افسردگی و اضطراب امروزه توسط پرسشنامه های متعددی انجام می پذیرد که روایی وپایایی آن ها هنوز مشکلاتی دارد و همچنین در اجرا ی این پرسشنامه ها مشکلات زیادی وجود دارد . روش نبض خوانی آیورودیک با دقت  بسیار زیادی که دارد می تواند جایگزینی مناسب برای این پرسشنامه ها گردد .

تعیین رابطه بین تشخیص افسردگی و اضطراب از طریق پرسشنامه های بک  با روش نبض خوانی آیورودیک

این پژوهش برای اولین باری است که انجام می گیرد و می تواند انقلابی بزرگ در عرصه ی تشخیص بیماری ها و اختلالات روانی  پدید آورد .

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی