پیاده سازی نقشه استراتژیک در شهرداری‌ها

Implement a strategic map in municipalities

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
دکترا
جغرافیا
جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
:   7 ماه
:   1397/02/18

نقشه استراتژیک، نقشه‌ای است که امور داخلی سازمان را به چهار وجه مالی، وجه مشتری، فرآیندهای داخلی سازمان و وجه نوآوری و یادگیری تقسیم کرده و روابط حاکم بر آن‌ها را در چارچوب مشخص تعیین می‌کند. هدف از این پژوهش پیاده سازی نقشه استراتژیک در شهرداری منطقه یک تبریز می‌باشد . روش تحقیق در این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی، توصیفی می‌باشد. نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که استفاده و به کار گیری نقشه استراتژیک در شهرداری منطقه یک تبریز باعث بهبود عملکرد آن نهاد می‌شود.

استراتژی به شکل امروز خود، دستاورد پس از جنگ جهانی دوم و حاصل مسیر تحول برنامه‌ریزی می‌باشد. در اوایل دهه 1960، وزارت دفاع آمریکا مبانی برنامه‌ریزی استراتژیک را پایه‌گذاری کرد و دو سال پس از آن یکی از استادان دانشگاه هاروارد، مفهوم استراتژی را به جهان تجارت و کسب و کار وارد کرد. و در دهه 90 میلادی عصر جدید رویکردهای استراتژی با نظریات نظریه پردازانی چون هنری مینتزبرگ[1] و گری هامل[2] آغاز شد (غفاریان، کیانی، 1384). در بین سال‌های 1990 به برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک به صورت دو عنصر جدا از هم نگریسته می‌شد. به اعتقاد بسیاری از متفکرین در حوظه استراتژیک در آن سال‌ها، برنامه‌ریزی استراتژیک وظیفه مدیران ارشد می‌باشد و ما را بیشتر بر فرایندهایی متمرکز می‌کند که رهبران ارشد سازمان برای تدوین هدایت‌های استراتژیک خود به کار می‌گیرند. و مدیریت استراتژیک رویکردی سیستماتیک برای مشخص کردن و ایجاد تغییرات لازم و اندازه‌گیری عملکرد سازمان‌ها می‌باشد که در نتیجه باعث حرکت سازمان برای دستیابی به چشم‌انداز مورد نظر خود می‌شود (ولز، 2005). به منظور تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک از دیدگاه کاپلان و نورتون، بهتر است عملکرد سازمان را در چهار وجه مالی، مشتری، فرایند داخلی سازمان و وجه نوآوری و یادگیری مورد بررسی قرار داد. و سپس نقشه استراتژیک سازمان تهیه شده و بعد از آن به کمک مدیریت استراتژیک پویا، برنامه‌ریزی استراتژیک و اهداف آن در راستای عملکرد هرچه بهتر سازمان پیاده شود. به نظر می‌رسد وجود یک نقشه استراتژیک جهت تحقق اهداف استراتژیک سازمان امری ضروری باشد چرا که به نظر می‌رسد نقشه استراتژیک در واقع رابط بین برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک در سازمانی عمومی مثل شهرداری باشد. به نظر می‌رسد اگر شهرداری‌ها برنامه‌ریزی استراتژیک را در دستور کار خود قرار دهند و به درستی ضوابط و ویژگی‌های آن را اجرا کنند می‌توانند در عملکرد خود موفقیت بیشتری داشته باشند.[1] H. Mintzberg

[2] G. Hamel

در سال 1992 رابرت کاپلان[1] استاد حسابداری در مدرسه بازرگانی هاروارد و دیوید نورتون[2] موسس و مدیرعامل شرکت مشاوره استراتژی پایدار در ایالت ماساچوست نظريه كارت‌ هاي امتيازي متوازن را به عنوان يك رويكرد جهت ارزیابی عملكرد در مديريت سازمان‌های عمومی و خصوصی توسعه دادند (Kaplan, Norton, 2004). این روش یکی از روش‌های مرسوم و توسعه یافته شده در آمریکا برای اندازه‌گیری بهره‌روی سازمانی به حساب می‌آید (جعفری و همکاران، 1388). در واقع روش ارزیابی متوازن سیستم مدیریت استراتژیکی است که شامل چشم‌انداز ، اهداف راهبردی ، اندازه‌گیری عملکرد می‌باشد و دارای چهار وجه مالی، فرآیندهای داخلی کسب و کار، مشتری و رشد و یادگیری است (صادقی به نقل از Kaplan, Norton, 1388, P: 20).[1] Robert S. kaplan  

[2] David P. Norton 

هدف اصلی در این پژوهش نحوه پیاده‌سازی نقشه استراتژیک در شهرداری‌های کشور می باشد.

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی