تأثیر کیفیت هیآت مدیره و کمیته نامزدی بر ورشکستگی شرکتها

The impact of board quality and nomination committee on corporate bankruptcy

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   کاربردی
:  
کارشناسی ارشد
مدیریت
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی
:   2 ماه
:   1396/10/03

امروزه بدلایل پیچیدگیهای محیطی ، سازمانها از مرحله بلوغ به افول رفته و آرام آرام با از دست دادن ارزش افزوده ، دارایی ها و  کاهش درآمدها، بسوی ورشکستگی می روند، اما آیا تنها تلاطم شرایط اقتصادی دلیل اصلی ورشکستگی شرکتهاست؟

آیا هیات مدیره دائم و غایب میتواند تاثیری در چرخه حیات عمر سازمانها داشته باشد؟

سازمانها در اغلب موارد با تغییرات اساسی در هیات مدیره می توانند خود را از مرحله فول نجات دهند

بررسی تأثیر هیات مدیره دائم و غایب بر استراتژی های سازمان

بررسی تأثیر هیات مدیره دائم و غایب بر استراتژی های سازمان

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی