تعیین پتانسیل منابع آب کارست با بررسی عوامل موثر در تغذیه آبخوانهای کارستی

Determine the potential of karst water resources with Investigating factors affecting in the feeding of karst aquifers

  • جزئیات
  • خلاصه پژوهش
  • تعریف مسئله
  • اهمیت و ضرورت
  • اهداف
  • توضیحات تکمیلی
  • حمایت‌های موردنیاز
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها
  • حامیان پیشنهادیه
:   توسعه ای
:  
کارشناسی ارشد
جغرافیا
جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
:   3 ماه
:   1397/06/10

امروزه در دنیا کارست را یک منبع ارزشمند به شمار می آورند و اعتقاد عمومی بر این است که هر نوع دخل وتصرف به منظور بهره برداری ازمنابع آن باید با مطالعه و برنامه ریزی دقیق همراه باشد. در واقع کارست منبعی منحصر به فرد و تجدیدناپذیر با ارزشهای مهم بیولوژیکی، هیدرولوژیکی، معدنی، علمی، فرهنگی، تفریحی و اقتصادی میباشد. بارزترین نتیجه کارستی شدن مورفولوژی خاصی است که مناطق کارستی را از نواحی دیگر کاملاً متمایز می‌سازد. با تحول کارست، اشکال و ناهمواری‌هایی نظیر کارن (لاپیه)، دولین، چاله‌ها (جاماها)، غارها، پانورها (حفره های بلعنده) مغاره‌ها، چشمه‌های متناوب، رودخانه‌های گمشده، دشت‌های کارستی و پدیده‌های متعدد مشابه دیگر پدید می‎آید. جنبه هیدرولوژیکی کارست از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بررسی منابع آب کارست و نتایج حاصل از این مطالعات می‌تواند جهت مدیریت کمی، کیفی و حفاظت از این منابع در مقابل آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی مورد استفاده قرار گیرد. بررسی عوامل موثر در تغذیه آبخوان های کارستی و شدت و ضعف آنها متناسب با منطقه مورد مطالعه نقش اساسی در تعیین مناطق با پتانسیل بالای منابع آب کارست دارد از اینرو با کمی سازی شرایط حاکم بر منطقه و استفاده از سیستم‌های مکانیابی بهینه می توان نقشه نهایی پتانسیل منابع آب کارست منطقه مورد مطالعه را به دست آورد.

میزان پتانسیل منابع آب کارست منطقه مورد مطالعه

شناخت عوامل موثر در تغذیه آبخوان منطقه مورد مطالعه 

تعیین پتانسیل منابع آب کارست و طبقه بندی منطقه مورد مطالعه 

حامیان پیشنهادیه:

بدون حامی