حمایت از پایان نامه های دانشجویی

تاریخ پایان: 1396/12/29

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی از تمام دانشجویان دعوت می کند تا با موضوع آزاد در مورد مشابه فعالیت شرکت پروپوزال ارایه دهند و مورد حمایت مالی قرار بگیرند.

عناوین پایان نامه برای حمایت مالی

( مدیر   سامانه )

1396/10/04

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی از تمام  دانشجویان دعوت می کند تا با موضوع آزاد در مورد مشابه فعالیت شرکت پروپوزال ارایه دهند و مورد حمایت مالی قرار بگیرند.