اولویت های تحقیقاتی سال 96 سازمان آب منطقه ای فارس در حوزه ی برنامه ريزي منابع آب

تاریخ پایان: 1396/12/29

 • مشخصات
 • فایل‌های پیوست
 • پیام‌ها

عناوین

 • ارزيابي ميزان اثربخشي سامانه محاسبه قيمت تمام شده آب و خدمات شرکت آب منطقه اي فارس و ارائه راهکارهاي اصلاح و به روز رساني آن

  شرایط
  سایر شرایط
  • اهداف مورد انتظار
  حمایت‌ها
  سایر حمایت‌ها
  • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود
 • تدوين نقشه راه مديريت پايدار منابع آب زيرزميني استان فارس

  شرایط
  رشته تحصیلی
  • همه رشته‌ها
  سایر شرایط
  • اهداف مورد انتظار
  حمایت‌ها
  حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال
  سایر حمایت‌ها
  • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود
 • تدوين روش شناسي قيمت گذاري پساب در استان فارس

  شرایط
  رشته تحصیلی
  • همه رشته‌ها
  سایر شرایط
  • اهداف مورد انتظار
  حمایت‌ها
  حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال
  سایر حمایت‌ها
  • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود
 • ارزيابي مجموعه اسناد بخشي توسعه استان فارس از نظر محدوديتهاي بخش آب استان (آمايش سرزمين، سند توسعه بخش صنعت، کشاورزي و ...)

  شرایط
  رشته تحصیلی
  • همه رشته‌ها
  سایر شرایط
  • اهداف مورد انتظار
  حمایت‌ها
  حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال
  سایر حمایت‌ها
  • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود
 • تدوين برنامه و سند راهبردي بخش آب استان فارس با تاکيد بر بومي سازي احکام قانوني اسناد بالادستي بخش آب

  شرایط
  سایر شرایط
  • اهداف مورد انتظار
  حمایت‌ها
  سایر حمایت‌ها
  • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود