مطالعه شکست سد اميرکبير و مخاطرات ناشي از آن و ارائه راهکار براي جلوگيري از خسارات جاني و مالي با تکيه بر پدافند غير عامل

تاریخ پایان: 1397/08/15

 • مشخصات
 • شرایط
 • حمایت‌ها
 • فایل‌های پیوست
 • پیام‌ها

رشته تحصیلی
 • آمار
 • ریاضی
 • حسابداری
 • حقوق
 • علوم اداری و اقتصاد
 • علوم اقتصادی
 • گردشگری
 • مدیریت
 • مهندسی منابع طبیعی
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی عمران
 • مهندسی محیط زیست
سایر شرایط
 • فرم سفارش پروژه (RFP) متعاقباً بارگذاری و اطلاع رسانی خواهد شد.
سایر حمایت‌ها
 • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود