ارزیابی نظامنامه تخصیص و ارائه پیشنهادات جهت اصلاح آن متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان

تاریخ پایان: 1396/12/29

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • ارزیابی نظامنامه تخصیص و ارائه پیشنهادات جهت اصلاح آن متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان

    حمایت‌ها
    سایر حمایت‌ها
    • پس از بررسی پروپوزال طرح، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود