انجام پژوهش و بررسي ميداني در لايه هسته شبكه ملي اطلاعات جهت نيل به استفاده از تكنولوژي SDN

تاریخ پایان: 1397/01/25

 • مشخصات
 • شرایط
 • حمایت‌ها
 • فایل‌های پیوست
 • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
 • مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر
سایر شرایط
 • موافقت قطعي انجام فعاليتهاي پژوهشي صادر شده توسط وزارت عتف يا معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • سابقه انجام فعاليت هاي پژوهشي در لايه هسته شبكه ملي اطلاعات و مرتبط با موضوع پروژه پيشنهادي توسط پيشنهاد دهنده
 • تسلط بر ابعاد و جوانب پروژه
 • تكميل فرم سوابق علمي- اجرايي
سایر حمایت‌ها
 • پس از بررسی پروپوزال، نوع و مبلغ حمایت تعیین می شود