اولویت های پژوهشی سال 1398بانک دی در حوزه سرمایه گذاری و امور شرکت ها

تاریخ پایان: 1398/12/29

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
  • همه رشته‌ها
حمایت مالی به تفکیک مقطع تحصیلی
  • کارشناسی ارشد (20,000,000 ریال)
  • دکترا (40,000,000 ریال)
سایر حمایت‌ها
  • حمایت مشاوره ای و اطلاعاتی