ارزیابی اقتصادی برونسپاری فعالیتهای حوزه بهره برداری و ارائه راهکارها جهت ارتقاء کیفیت خدمات

تاریخ پایان: 1397/05/31

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
  • همه رشته‌ها
حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال