اولويت هاي پژوهشي بانك توسعه صادرات ايران در سال 1397

تاریخ پایان: 1397/04/10

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 300,000,000 ریال
سایر حمایت‌ها
  • مبلغ حمايت مالي پس از بررسي ارائه نظر داوران و تا سقف 300 ميليون ريال مي باشد - مشاوره - همكاري با دانشگاه ها