بررسی چالشهای آبی آینده در حوضه های آبریز مشترک استان البرز و ارائه راهکار

تاریخ پایان: 1397/12/29

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

اطلاعیه

( توفیق   سعدی )

1397/03/20

فرم سفارش پروژه (RFP) متعاقباً بارگذاری و اطلاع رسانی خواهد شد.