آسیب شناسی و توانمندسازی نیروی انسانی با رویکرد افزایش بهره وری

تاریخ پایان: 1398/11/30

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عدم امکان پذیرش این عنوان برای متقاضی

( ساناز   صدفی موسوی )

1397/12/24

با سلام؛ در سایت امکان درخواست اجرای این عنوان تحقیقاتی برای مخاطب فعال نیست. لطفا پیگیری فرمایید.