پژوهش در زمینه داروهای گیاهی (گیاه شناسی-بالینی-حیوانی) شرکت دارو درمان سلفچگان

تاریخ پایان: 1398/10/02

 • مشخصات
 • شرایط
 • حمایت‌ها
 • فایل‌های پیوست
 • پیام‌ها
رشته تحصیلی
 • شیمی
 • بافت شناسی و جنین شناسی
 • بیماریهای پوست ومو
 • بیماریهای داخلی و عفونی و گرمسیری
 • بیماریهای انگلی
 • بیماریهای زنان و زایمان
 • بیماریهای عضلانی - استخوانی
 • بیوشیمی بالینی
 • پرستار ی
 • داروسازی
 • دکترای پزشکی
 • طب سنتی
 • مامایی
 • مدارک پزشکی
 • دامپزشکی
حمایت مالی به‌صورت ثابت
 • 100,000,000 ریال
سایر حمایت‌ها
 • حمایت مالی
 • حمایت آزمایشگاهی
 • حمایت مواد اولیه
 • حمایت علمی