بررسی و تهیه سند جامع استانداردسازی و الزامات شرایط نگهداری اقلام و تجهیزات در شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

تاریخ پایان: 1398/06/02

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها