بررسی و تعیین شاخص های مدیریت ازدحام جمعیت در ایام خاص، اولویت بندی و ارائه دستورالعمل پیشنهادی: مطالعه موردی عرصه میدان شهدا شهر مشهد

تاریخ پایان: 1398/06/26

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها