ارزیابی آسیب شناسی ساختمانها و دارایی های طبقه بندی شده شهرداری مشهد

تاریخ پایان: 1398/06/28

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها