مطالعه تطبیقی در خصوص گردشگری ورزشی و چگونگی توسعه آن با توجه به اقدامات کشورهای برتر در این زمینه و بررسی میزان درآمد آنها از این گونه گردشگری

تاریخ پایان: 1398/11/30

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها