بررسی تجارب جهانی در زمینه ساختار تشکل‌های حرفه‌ای همانند اتحادیه‌های صنفی گردشگری در سطح بین‌المللی و چگونگی استفاده از ظرفیت آنها در کوچک سازی دولت

تاریخ پایان: 1398/11/30

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها