شناسایی سازمان‌های تخصصی بین المللی مرتبط با گردشگری در جهان و بررسی ظرفیت های آنان برای حمایت های مادی و معنوی از صنعت گردشگری ایران

تاریخ پایان: 1398/11/30

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها