تدوین منابع آموزشی چند رسانه ای صنایع دستی در راستای مجموعه¬سازی جهت ایجاد کتابخانه دیجیتالی صنایع دستی و استفاده در برگزاری دوره های آموزشی از راه دور

تاریخ پایان: 1398/11/30

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها