دستورالعمل بررسی آلاینده‌های محیطی مخرب آثار تاریخی در موزه¬ها و تهیه راهنمای ارزیابی کنترل و دفع آلاینده‌های محیطی مخرب آثار تاریخی در موزه‌ها

تاریخ پایان: 1398/11/30

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها