انتخاب و بهبود واحد سازمانی بحرانی براساس روش تلفیقی IPA و تصمیم گیری چندمعیاره

تاریخ پایان: 1396/04/11

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

انتخاب و بهبود واحد سازمانی بحرانی براساس روش تلفیقی IPA و تصمیم گیری چندمعیاره

( احمد رضا   رضایی )

1396/02/24

با سلام

آمادگی خود را با توجه به مهارتی که در این زمینه دارم جهت انجام پروژه اعلام می دارم