حمایت از پایان نامه های حوزه حقوقی

تاریخ پایان: 1395/12/30

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


طرح سوال

( ساجده   جعفری )

1395/08/14

با سلام

راجع به موضوع دیدگاه های قضایی حاکم بر داروی ، موضوع مدنظر شما در حوزه داوری در سطح داخلی منظور می باشد یا داوری در سطح فرامرزی ؟