طراحی مدل جامع و بومی شده اقتصاد مقاومتی در بانک تجارت

تاریخ پایان: 1396/02/28

  • مشخصات
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • طراحی مدل جامع و بومی شده اقتصاد مقاومتی در بانک تجارت

    حمایت‌ها
    سایر حمایت‌ها
    • بانک تجارت از پایان نامه های تایید شده حمایت مالی اطلاعاتی می‌کند.