فرخوان مرکز ملی فرش ایران در تحقيقات در ابعاد هنري فرش، طرح و نقش

تاریخ پایان: 1396/03/20

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
  • همه رشته‌ها
حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال
سایر حمایت‌ها
  • اعتبار تخصیص یافته به هر طرح تحقیقاتی