فراخوان مرکز ملی فرش ایران؛ تحقيقات در ابعاد مسایل اجتماعي

تاریخ پایان: 1396/04/10

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
  • همه رشته‌ها
حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال
سایر حمایت‌ها
  • نحوه تخصیص اعتبار برای طرح های تحقیقاتی