فراخوان مرکز ملی فرش ایران برای حمایت از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

تاریخ پایان: 1396/12/01

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین

  • بخش فني: )بافت و تکميل ، شستشو، مرمت، جغرافياي بافت، تعيين قدمت، مواد اوليه، رنگرزي، دار و ابزار، فناوري هاي نو و شرایط زیست محیطی
  • بخش طرح و نقش: )طبقه بندي طرح ها، سير تحوش طرح ها، طرح ها ونقوش رايج در مناطق قالي بافي، فرش هاي موزه اي، كاركردهاي فرهنگي و هنري(
  • بخش بازاریابی: (بازاریابی و شناسایی بازار، بررسی وشناسایی تبلیغات، ابزارها، روش ها و رسانه ها برای تبلیغ، برند، روش-های نو در تجارت و تجارت الکترونیک، قوانین و مقررات بازرگانی، اقتصاد مقاومتی)
  • بخش اجتماعی و مدیریت: (نقش فرش در گفتمان سازی، نیاز، سبک زندگی، بهره وری نیروی انسانی، بهداشت و استاندارد، و کاهش قیمت تمام شده)، بررسی بایدها و نبایدهای گسترش تابلو بافی در کشور

رشته تحصیلی
  • همه رشته‌ها
حمایت مالی به تفکیک مقطع تحصیلی
  • کارشناسی ارشد (15,000,000 ریال)
  • دکترا (29,999,996 ریال)