بررسي راهكارهاي امكان كاهش بو در شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب و تعيين ميزان اثربخشي روشهاي مختلف

تاریخ پایان: 1396/10/15

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی محیط زیست
حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال