بررسي موضوع استفاده مجدد از پساب در صنايع،كشاورزي،منابع طبيعي،و ... و تاثير آن در ايجاد اشتغال

تاریخ پایان: 1396/08/15

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی محیط زیست
حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال