بررسي و تاثير فضاي سبز موجود در تصفيه خانه در پايش و تلطيف هوا

تاریخ پایان: 1396/10/15

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

رشته تحصیلی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی محیط زیست
حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال