تهيه مدل ماتريسي جهت اولويت بندي تعويض كنتورهاي خراب و فاقد دقت در شهرهاي استان يزد

تاریخ پایان: 1396/09/07

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
  • مهندسی صنایع
حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال