طراحی مدل بهینه افزایش اثر بخشی سامانه ها، فرآیندها و منابع انسانی در شرایط

تاریخ پایان: 1396/12/29

  • مشخصات
  • شرایط
  • حمایت‌ها
  • فایل‌های پیوست
  • پیام‌ها

عناوین


رشته تحصیلی
  • همه رشته‌ها
حمایت مالی به‌صورت ثابت
  • 0 ریال